Yangın Sigortası

 

Konutlar, ticarethaneler ve sınai işletmelere yönelik tehlike arz eden yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar  teminat altına alınmaktadır.

"Yangın Sigorta Poliçesi" ile yangın, yıldırım ve infilak teminatlarıyla birlikte aşağıdaki tehlikeler de isteğe bağlı olarak poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde teminat altına alınır.

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

              Müşavir Sigorta® 2013   -   Adress : İhsaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi No.:11 Nilüfer/BURSA Telefon: 0224 240 14 00 Faks: 0224 240 14 33 e-Posta: info@musavirsigorta.com