FERDİ KAZA SİGORTASI HASARLARI


İSTENEN BELGELER

1- Ölüm ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler
• Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı) 
• Veraset İlamı 
• Nüfus Kayıt Örneği 
• Ölüm Raporu

Tazminatın hesaplanması
Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir.
2- Maluliyet ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler
Kaza tutanağı (onaylı sureti) 
Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu 

Tazminatın hesaplanması
Poliçe cetvelinde belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dahilinde ödenir.
Kişinin uğradığı maluliyet şekli poliçe cetvelinde yer almıyor ise, tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesine göre işlem yapılacaktır.

3- Tedavi Giderleri ile İlgili Başvurularda İstenen Belgeler
Kaza tespit tutanağı, yok ise, kaza beyanı 
Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları 
Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu. 

Tazminatın hesaplanması
Sigortalının tedavi giderleri tutarı teminat limiti dahilinde ödenir.


Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Hasarları

İHBAR
İhbar, dilekçe ile kabul edilir.

İSTENEN BELGELER
1- Ölüm ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler
Kaza zaptı 
Veraset ilamı 
Nüfus kayıt örneği 
Ölüm raporu 
Ölen kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi ( zabıtta belirtilmemiş ise) 
Ölen muavinin sigortalı araçta muavin olarak çalıştığına dair resmi belge. 

Tazminatın hesaplanması
Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir.

2- Maluliyet ile İlgili Başvurularda Gerkli Belgeler
Kaza tutanağı (onaylı sureti) 
Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu 
Malul kalan kişinin sigortalı araç yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi (Koltuk Ferdi Kaza Poliçelerinde) 
Malul kalan sürücü veya muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi makamlardan alınacak belge .
Tazminatın hesaplanması
Poliçe cetvelinde belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dahilinde ödenir.

3- Tedavi Giderleri ile İlgili Başvurularda İstenen Belgeler
Kaza tespit tutanağı 
Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları 
Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu 
Malül kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi ( zabıtta belirtilmemiş ise) 
Malül kalan muavin ise sigortalı araçta muavin olarak çalıştığına dair resmi belge 

Tazminatın hesaplanması
Sigortalının tedavi giderleri tutarı teminat limiti dahilinde ödenir.

Seyahat Sigortası Hasarları
İlgili poliçe kapsamında yer alan teminat türleri;

FERDİ KAZA
Poliçede ismi/isimleri yazılı sigortalının / sigortalıların seyahat süresi içerisinde bedeni zarara uğramaları halinde; Ferdi Kaza Sigortası Hasarları'nda istenen belgeler gerekmektedir.

SEYAHATİN İPTALİ
Sigortalının seyahatini / rezervasyonunu poliçe özel şartlarında belirtilen bir nedenden dolayı iptal ettirmesi durumunda, kendisine iadesi mümkün olmayan masraflar poliçede yazılı limit dahilinde ödenmektedir.
Böyle bir durumla karşılaşılması halinde;

İstenen Belgeler:
Rezervasyona ilişkin fatura aslı 
İlgili firmanın rezervasyonu iptal ederek ücretini iade edemeyeceğine dair yazısı 
Sigortalının rezervasyonu iptal ettirme nedenine ilişkin belge 

BAGAJ TEMİNATI
Sigortalı, poliçe teminatı kapsamında olan bir hadise sonucu, bagaj muhteviyatında meydana gelecek zarara ilişkin olarak aşağıda yazılı belgeleri Şirketimize ulaştırmalıdır.
İstenen Belgeler:
Tutanaklar (Hadisenin yabancı bir ülkede meydana gelmesi halinde tutanağın mahalli Türk Konsolosluğuna onaylattırılması gerekmektedir) 
Sigortalının başvuru dilekçesi 
Zarara uğrayan bagaj muhteviyatı hakkında bilgi, var ise faturalar 

SEYAHAT SORUMLULUK TEMİNATI
Poliçede isimleri yazılı kişi/lerin günlük yaşamları sırasında başkalarına maddi zarar vermeleri halinde aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.
İstenen Belgeler:
Sigortalımızın olayı anlatan beyan yazısı 
Zarar gören kişinin yazılı beyanı 
Sigortalımız tarafından karşılanan zarar miktarına ilişkin fatura aslı 

TAŞINAN PARA TEMİNATI
Sigortalının üzerinde bulunan para, çek, seyahat çekinin, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gasp edilmesi halinde aşağıda yazılı belgeler gerekmektedir.
İstenen Belgeler:
Karakol müracaat tutanağı 
Sigortalının yazılı talebi 

Vize Sigortası Hasarları
Yurtdışında bulunan sigortalının kaza sonucu bedeni zarara uğraması veya ani rahatsızlanması sonucu, aşağıda yazılı belgelerin Şirketimize gönderilmesi gerekir.
Var ise kaza zaptı (Türk Konsolosluğundan onaylı) 
Başvuru dilekçesi 
Hastane raporu(Türk Konsolosluğundan onaylı) 
Tedavi giderlerine ilişkin fatura aslı(Türk Konsolosluğundan onaylı) 
Pasaport fotokopisi

Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hasarları

İHBAR
İhbar, dilekçe ile kabul edilmektedir.

İSTENEN BELGELER
1-Ölüm ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler
Kaza zaptı 
Veraset ilamı 
Nüfus kayıt örneği 
Ölüm raporu 
Ölen kişinin sigortalı otobüsün yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi ( zabıtta belirtilmemiş ise) 
Ölen muavinin sigortalı otobüste muavin olarak çalıştığına dair resmi belge 
Otobüs bileti 

Tazminatın Hesaplanması
Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir.

2- Maluliyet ile ilgili Başvurularda Gerekli Belgeler
Kaza tutanağı (onaylı sureti) 
Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu 
Malul kalan kişinin sigortalı otobüs yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi 
Malul kalan sürücü veya muavinin sigortalı otobüste çalıştıklarına dair resmi belge 
Otobüs bileti 

Tazminatın Hesaplanması
Poliçe cetvelinde belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dahilinde ödenir.

3-Tedavi Giderleri ile İlgili Başvurularda İstenecek Belgeler
Kaza tespit tutanağı 
Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları 
Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu 
Malul kalan kişinin sigortalı otobüs yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi 
Malul kalan sürücü veya muavinin sigortalı otobüste çalıştıklarına dair resmi belge 
Otobüs bileti 

Tazminatın Hesaplanması
Sigortalının tedavi giderleri tutarı teminat limiti dahilinde ödenir.

              Müşavir Sigorta® 2013   -   Adress : İhsaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi No.:11 Nilüfer/BURSA Telefon: 0224 240 14 00 Faks: 0224 240 14 33 e-Posta: info@musavirsigorta.com